A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

đề thi violympic vong 15 lop 4

Thời Gian : 

BÀI THI SỐ 3

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
128 x 7 + 128 x 3 = 

Câu 2:
Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương bằng 123 và số dư bằng 6.
Trả lời:Số bị chia là 

Câu 3:
 x  + 5= 

Câu 4:
Để  thì m là 

Câu 5:
429kg + 567kg + 571kg + 433kg = yến 

Câu 6:
Bác Lan nhập về một số gạo và chia đều vào các các thùng. Biết mỗi thùng đựng được 45kg gạo. Tính số gạo bác Lan mua về biết rằng bác đổ đầy vào 12 thùng và còn thừa ra 35 kg.
Trả lời:Số gạo bác Lan mua về là  kg.

Câu 7:
Một cửa hàng có 60 xe máy. Buổi sáng bán được  số xe máy đó, buổi chiều bán được  số xe máy còn lại. Hỏi sau hai buổi bán cửa hàng còn lại bao nhiêu xe máy?
Trả lời:
Cửa hàng còn lại  xe máy. 

Câu 8:
Cho phân số . Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy tử số và mẫu số của phân số đã cho trừ đi số đó thì được phân số mới có giá trị bằng .
Trả lời: 
Số tự nhiên cần tìm là 

Câu 9:
Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 12m. Người ta mở rộng khu đất đó bằng cách tăng chiều rộng lên 3 lần thì được khu đất mới có diện tích bằng 
Tính chu vi khu đất sau khi mở rộng. 
Trả lời: 
Chu vi khu đất sau khi mở rộng là  m. 

Câu 10:
Bạn Bình được mẹ cho một số tiền.Bình ăn sáng hết một nửa số tiền đó,một nửa của số tiền còn lại Bình mua vở. Cuối cùng Bình còn 3 nghìn đồng.Tính số tiền mẹ cho Bình.
Trả lời:
Số tiền mẹ đã cho Bình là  nghìn đồng. 

 

Thời Gian : 

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:
Đổi 9600 giây = ……giờ ….. phút, kết quả là: 

1 giờ 36 phút

2 giờ 40 phút

9 giờ 60 phút

160 giờ 0 phút

Câu 2:
Bớt  từ 1 sẽ được: 

1

Câu 3:
Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất?

4 x 200 000 + 50

7 x 100 000 + 300

8 x 400 + 300 000

5000 x 6 + 100000

Câu 4:
Một đoàn xe chở hàng: có 12 xe dầu mỗi xe chở được 8000kg hàng và 18 xe sau mỗi xe chở được 7000kg hàng. Trung bình mỗi xe chở được số ki-lô-gam hàng là: 

740 kg

7400 kg

74000 kg

70040 kg

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:
Dãy số 1; 2; 3; 4; 5; …; 120; 121 có bao nhiêu số lẻ?
Trả lời:
Dãy số 1; 2; 3; 4; 5; …; 120; 121 có  số lẻ.

Câu 6:
Khoảng thời gian từ 6 giờ 8 phút phút đến 7 giờ kém 27 phút là  phút

Câu 7:
Hình chữ nhật có chu vi m, chiều rộng 10cm thì chiều dài là dm. 

Câu 8:
Tính  :  :  =

Câu 9:
Lớp 4A có 32 học sinh trong đó có  số học sinh tham gia bóng đã,  số học sinh tham gia cắm hoa. Các bạn còn lại tham gia diễu hành. Tính số bạn tham gia diễu hành của lớp 4A.Trả lời: 
Số học sinh tham gia diễu hành của lớp 4A là  bạn.

Câu 10:
Cho một hình chữ nhật có chu vi là 112m. Nếu tăng chiều rộng 14m ta được một hình vuông. Tìm diện tích của hình chữ nhật.
Trả lời:
Diện tích hình chữ nhật là 

hời Gian : 

BÀI THI SỐ 3

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
48 x 5 : 2 x 4 = 

Câu 2:
 x  + 5= 

Câu 3:
5tạ 3kg 2g =  g  

Câu 4:
8 x 4 x 125 = 

Câu 5:
1217 x 3 + 183 x 3 = 

Câu 6:
128 x 7 + 128 x 3 = 

Câu 7:
Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 6m và tăng chiều rộng 10m thì ta được một hình vuông có chu vi 240m.
Tính diện tích hình chữ nhật. 
Trả lời: 
Diện tích hình chữ nhật là 

Câu 8:
Một hình chữ nhật có chu vi 312cm. Nếu giảm chiều rộng 12cm và giảm chiều dài 24 cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật. 
Trả lời: 
Diện tích hình chữ nhật là  

Câu 9:
Hồng có 20 cái nhãn vở. Hoa có số nhãn vở bằng  số nhãn vở của Hồng. 
Huệ có số nhãn vở nhiều hơn mức trung bình của ba bạn là 6 nhãn vở. 
Tính số nhãn vở của Huệ. 
Trả lời: 
Số nhãn vở Huệ có là cái nhãn vở. 

Câu 10:
Bác Tuấn có một cái ao hình chữ nhật diện tích là 180.Nay bác mở rộng 
theo chiều dài thêm  số đo độ dài của nóđể ao vẫn là hình chữ nhật.
Vậy cái ao mới của bác sẽ có diện tích là  

 

Thời Gian : 

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:
Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất?

4 x 200 000 + 50

7 x 100 000 + 300

8 x 400 + 300 000

5000 x 6 + 100000

Câu 2:
Trong các số 75; 127; 140; 155; 158; 1434;1965; 3402; 3504; 5645; 8907. Những số chia hết cho 3 là:

Câu 3:
Kết quả của biểu thức  là:

Câu 4:
Tổng của  và  là: 

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:
Hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng m. Diện tích hình chữ nhật là .

Câu 6:
Bạn Bình thực hiện 1 phép tính hết 3 phút 36 giây. Hỏi bạn Bình thực hiện 3 phép tính trong bao nhiêu giây? 
Trả lời:
Bạn Bình thực hiện phép tính hết  giây.

Câu 7:
3km 4dam + 2hm 5m = 

Câu 8:
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 25m. Người ta mở rộng khu đất đó bằng cách tăng chiều rộng lên 4 lần thì diện tích tăng thêm . Tính chu vi khu đất khi chưa mở rộng.
Trả lời:
Chu vi khu đất khi chưa mở rộng là m. 

Câu 9:
Tính  :  :  =

Câu 10:
Tính  x 16 :  = 

 

 

 

                        

BÀI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

 


Tác giả: Phan Thị Nga
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng 11 : 653