Sau các giờ học căng thẳng, học sinh trường Tiểu học thụ Lộc lại ùa ra sân trường và chơi các trò chơi dân gian, trong đó trò chơi nhảy sạp thu hút rất nhiều học sinh. Trò chơi ...